Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/272/2019

(FO) Tonka Peter (13.02.1982)

Nové Zámky , 94002 Nové Zámky

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €