Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/631/2019

(FO) Sterczová Kvetoslava, Mgr. (01.10.1965)

Trieda SNP 12 , 04011 Košice

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 1 400,00 €0,00 €