Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/964/2019

(FO) Bertóková Zdenka (28.11.1981)

Slovenská Ves 149 , 05902 Slovenská Ves,

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €