Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/956/2019

(FO) Anguš Ján (23.01.1984)

Drienovská Nová Ves 76 , 08201 Drienovská Nová Ves

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €