Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/11/2020

(FO) Molnár Peter (28.09.1976)

Nitra , 94901 Nitra

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €