Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/16/2020

(FO) Pokuta Štefan (22.05.1988)

Lesná 3424, 05201 Spišská Nová Ves

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €