Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/21/2020

(FO) Békési Ján (26.06.1967)

Zlatná na Ostrove 56, 94501 Zlatná na Ostrove

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €