Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/24/2020

(FO) Pešková Libuša (15.02.1985)

Lontov 190, 93575 Lontov

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €