Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/6/2020

(FO) Poláková Terézia (24.07.1990)

Malé Leváre 392, 90874 Malé Leváre

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €