Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/626/2019

(FO) Dinko Marián (27.03.1967)

Nová 1283, 07801 Sečovce

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €