Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/14/2020

(FO) Machalcová Angelika (17.10.1974)

Senec , 90029 Senec

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €