Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/66/2020

(FO) Šenitka Ján (24.01.1968)

Šarišské Jastrabie 47, 06548 Šarišské Jastrabie

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €