Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/37/2020

(FO) Balog Attila (11.08.1976)

SNP 420, 93541 Tekovské Lužany

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €