Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/41/2020

(FO) Čerešová Milada (11.06.1968)

409 , 94132 Semerovo

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €