Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/97/2020

(FO) Gajdošová Helena (01.11.1951)

Poštová 333/2 , 09434 Bystré

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €