Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/57/2020

(FO) Beňáková Monika (21.05.1987)

J. Murgaša 1321, 07101 Michalovce

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €