Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/47/2020

(FO) Bernáthová Jana (19.07.1981)

Nábrežie čiernej vody 185, 90029 Nová Dedinka

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €