Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/127/2020

(FO) Kučera Martin (05.05.1951)

Dolná kolónia 1341, 96001 Zvolen

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €