Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/66/2020

(FO) Bubenčík Radko (19.03.1989)

Čierna Lehota 122, 04936 Čierna Lehota

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €