Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/80/2020

(FO) Hajdúšeková Monika (26.01.1974)

Družstevná 369/7 , 97212 Nedožery - Brezany

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €