Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/60/2020

(FO) Škula Ján (19.10.1983)

Hlavná 126, 95305 Čierne Kľačany

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €