Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/7/2020

(FO) Ferencová Mária (06.08.1964)

Zákutie 626/33 , 08633 Zborov

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €