Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/67/2020

(FO) Salajová Andrea (04.01.1972)

Poľná 623/5 , 90066 Vysoká pri Morave

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €