Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/176/2020

(FO) Gregor Ladislav (16.10.1970)

Rimavská Sobota , 97901 Rimavská Sobota

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 500,00 €50,00 €