Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/101/2020

(FO) Lendelová Mariana (15.06.1989)

Topoľčianska 365, 95607 Veľké Ripňany

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €