Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/132/2020

(FO) Gabruň Rudolf (06.02.1966)

Varovecká 161, 04431 Družstevná pri Hornáde

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €500,00 €