Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/167/2020

(FO) Budiač Lukáš (25.03.1988)

Mikušovce 289, 01857 Mikušovce

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €