Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/174/2020

(FO) Znášik Ján (02.11.1980)

Slatina nad Bebravou 162, 95653 Slatina nad Bebravou

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €