Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/86/2020

(FO) Gaži Slavomír (14.12.1970)

Domašská 669, 09302 Vranov nad Topľou

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €