Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/195/2020

(FO) Ďuríková Martina (06.01.1979)

Horné Vestenice 233, 97222 Horné Vestenice

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €