Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/321/2020

(FO) Zeman Róbert (18.04.1986)

Jablonové 215, 90054 Jablonové

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 300,00 €0,00 €