Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/194/2020

(FO) Balážová Milena (09.05.1976)

Veľké Kršteňany 31 , 95803 Partizánske 3

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €