Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/222/2020

(FO) Husárová Erika (20.03.1992)

K nemocnici 782, 95701 Bánovce nad Bebravou

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €