Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/220/2020

(FO) Holbička Roman (08.04.1980)

Zliechov , 01832 Zliechov

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €