Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/214/2020

(FO) Hudcovský Branislav (27.04.1973)

Ulica J. Hašku 801, 91501 Nové Mesto nad Váhom

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €