Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/136/2020

(FO) Karvay Štefan (15.08.1985)

1.mája 1307, 95301 Zlaté Moravce

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €