Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/389/2020

(FO) Mirza Imran (01.01.1971)

Robotnícka 456, 90066 Vysoká pri Morave

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €