Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/208/2020

(FO) Nízky Branislav (24.08.1991)

L. Sáru 2347, 07501 Trebišov

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €