Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/325/2020

(FO) Zelinková Dominika (10.09.1993)

Pod Kláštorom 203/6 , 96653 Hronský Beňadik

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €