Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/9/2020

(FO) Danihelová Helena (02.03.1951)

Malacky , 90101 Malacky

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €