Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/259/2020

(FO) Šlézová Ingrid (22.01.1982)

Veterná ulica 956, 93039 Zlaté Klasy

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 250,00 €0,00 €