Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/362/2020

(FO) Mikovíny Peter (14.03.1974)

Horná 1376, 97652 Čierny Balog

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 296,35 €0,00 €