Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/462/2020

(FO) Šikula Marcel (22.09.1989)

Hviezdoslavova 1154, 90027 Bernolákovo

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €