Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/154/2020

(FO) Smolka Emil (24.10.1956)

Osiková 3210, 01007 Žilina

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €