Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/402/2020

(FO) Kováč Ivan (20.06.1986)

Továrenská 215, 97631 Vlkanová

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €