Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/456/2020

(FO) Bartoš Roman (11.06.1971)

Stredná 220, 97645 Hronec

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €