Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/449/2020

(FO) Babeľa Štefan (08.05.1971)

Heľpa , 97668 Heľpa

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €