Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/455/2020

(FO) Rückschlossová Romana (27.06.1993)

Horná Ves 124 , 96701 Kremnica

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €