Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/256/2020

(FO) Makulová Silvia (18.05.1971)

Osloboditeľov 175, 05934 Spišská Teplica

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 500,00 €0,00 €