Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/405/2020

(FO) Sivák Ernest (19.06.1958)

Československej armády 4692, 08001 Prešov

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 500,00 €0,00 €